Hur tapetserar man?

Hur man tapetserar är ganska enkelt att svara på! Kika på vår guide här nedan så ger vi dig våra bästa tips.

Hur tapetserar man för bästa resultat?

Här kommer en guide och lite “bra att tänka på” från proffsen!

Hur tapetserar man – Förberedelser

Innan du sätter igång bör du kontrollera att tapetrullarna inte är skadade, att samtliga rullar har samma artikelnummer och trycknummer och att alla färger överensstämmer. Kontrollera så att det inte finns några defekter eller skuggningar på underlaget innan du påbörjar tapetseringen. Se till så att väggarna är redo att tapetseras på. Om underlaget är starkt sugande ska du grundmåla/förlimma det först.

Vid tapetsering av ljusa tapeter erfordras enhetligt underlag dvs. hela väggen ska ha samma ljusa nyans. Grundmåla alltid med lämplig grundfärg, så inte spackelskarvar eller annat i underlaget lyser igenom. Målade ytor ska slipas lätt samt tvättas av med målartvätt och eftersköljas med vatten innan tapetsering. Arbetstemperatur ca.+18° rekommenderas. Vid tapetsering på kalla och fuktiga ytor är risken för blåsbildning stor.

Kontrollera i vilken riktning mönstret ska sättas. Riktning framgår av tillverkarens information angiven på etiketten, vanligtvis rullas tapeter som kräver mönsterpassning ifrån golvlisten och upp.

Om så inte är fallet får man rulla om tapetrullen!

Vi rekommenderar alltid att man använder en mjuk tapetborste eller ett tapetverktyg vid tapetsering. Tapeter med mycket tryckfärg behandlas med extra försiktighet. I de fall där det finns ett överskott av färgpigment, torkas HELA våderna av med fuktad svamp. Detta förhindrar att färgpigment släpper eller färgar av sig på omgivningen. Använd endast målarsvamp vid avtorkning av tapeten.

Tapetsera 2-4 våder, kontrollera därefter tapeten efter färgskillnader eller andra defekter. Om fel upptäcks, avbryt tapetseringen omedelbart och kontakta din återförsäljare.

Vid minsta tveksamhet rörande underlag, behandling m.m. avbryt omedelbart och rådfråga din återförsäljare.

Hur tapetserar man – Non Woven-tapeter

 • Försäkra dig om att underlaget är enhetligt och förberett enligt ovanstående
 • Se till så att alla våder tapetseras i rätt riktning. Om vådvändning krävs anges det på rullens etikett. Vid osäkerhet kontakta din återförsäljare.
 • Applicera rekommenderat lim på väggen, ca. 2-3 våders bredd åt gången.
 • Tryck fast våden upptill och kontrollera lodlinjen.
 • Stryk därefter fast våden och arbeta uppifrån och ner, från mitten och utåt. Använd mjuk tapetborste alt. tapetverktyg. Se till att alla luftblåsor försvinner.
 • Om du får lim på tapetens framsida, torka bort genast med en ren, mjuk och blöt svamp. Tygtrasor eller grövre svampar får inte användas och gnugga inte.
 • Skär våden mot golvet/listen.
 • Sätt nästa våd kant i kant så att ev. mönster passar. Se till att våderna möts tätt, om den kommer fel lossa den helt från väggen och börja om.
 • Glöm inte att efter 2-4 våder kontrollera resultatet så att inte färgskillnader eller andra fel uppstått.

Håll det tapetserade rummet öppet – vädra och håll normal temperatur så att tapeten får torka ordentligt.

Hur tapetserar man – Vinyl- & papperstapeter

 • Mät takhöjden och skär till våderna. Ta hänsyn till ev. mönsterpassning.
 • Se till så att alla våder tapetseras i rätt riktning. Om vådvändning krävs anges det på rullens etikett. Vid osäkerhet kontakta din återförsäljare.
 • Applicera rekommenderat lim jämnt över hela våden.
 • Vik ihop våderna mot mitten från båda ändar och undvik skarpa veck.
 • Låt svälla enligt den tid som anges i limrekommendationerna.
 • Märk ut en lodad linje och sätt första våden efter den.
 • Börja med att fästa övre vådhalvan, kontrollera lodlinjen och veckla därefter ut nedre vådhalvan.
 • Stryk därefter fast våden och arbeta uppifrån och ner, från mitten och utåt. Använd mjuk tapetborste alt. tapetverktyg. Se till att alla luftblåsor försvinner.
 • Ibland kan du få lim på tapetens framsida. Detta torkas genast bort med hjälpa av en ren, mjuk och blöt svamp. Använd inte tygtrasor eller grövre svampar, och gnugga inte.
 • Skär rent mot tak och golv efter hand.
 • Nästa våd ska sättas kant i kant så att ev. mönster passar. Se till att våderna möts tätt. Hamnar den fel – lossa den helt från väggen och börja om.
 • Efter 2-4 våder ska resultatet kontrolleras så att inte färgskillnader eller andra fel uppstått.

Stäng aldrig ett tapetserat rum, vädra och håll normal rumstemperatur så att tapeten torkar ordentligt.

Hur tapetserar man – Förklistrade tapeter

Aktivera limmet på tapeten i ett vattenbad eller använd lämpligt tapetlim beroende på tapetens kvalitet.

För att aktivera limmet på tapeten skall våden rullas löst med mönstret inåt, därefter skall hela våden ligga under vatten i ca 30 sekunder. Det är viktigt att hela våden ligger under vatten i ca 30 sekunder.

Vik den limmade våden, låt den ligga och dra i ca 3 minuter. Om våden ligger och drar för kort tid i vattnet så kan det uppstå blåsbildning vid uppsättning.

Det går även att limma våden. Använd tapetlim. Öka liggtiden till ca 5 minuter så att våden sväller ordentligt.

Limrekommendationer

Papperstapeter

Använd pulverklister, STB-kod == eller ett färdigblandat lim, STB-kod <.

Tapeten ska ligga och dra i 7-10min, beroende på papperets tjocklek. Vid för kort liggtid kan blåsor uppstå efter uppsättning. Våderna ska ligga och dra lika länge och vid tveksamhet kontakta din återförsäljare.

Vinyltapeter

Använd färdigblandat vävlim, STB-kod ▲ eller ▲▲. Vik den limmade våden och låt den dra i 7-10min. Vid för kort liggtid kan blåsor uppstå efter uppsättning. Våderna ska ligga och dra lika länge och vid tveksamhet kontakta din återförsäljare.

Non Woven-tapeter

Använd färdigblandat vävlim, STB-kod ▲ eller ▲▲▲. Limma på väggen med hjälp av pensel eller roller. Använd inte för mycket lim.

Nu vet du lite mer om hur man tapetserar! Lycka till med ditt uppdrag.