Uthyrning

Är du i behov av att hyra golvslip, giraffslip eller rullställning? Du kan hyra dem hos oss! Ring, mejla eller kom in till vår butik för att boka.

Har du frågor?
Kontakt oss gärna!

ProEXR File Description

=Attributes=
channels (chlist)
comments (string): "created with mental ray 3.11.1.4"
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 4960, 2791]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4960, 2791]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000

=Channels=
A (float)
AO:AO.camera_1_3.B (half)
AO:AO.camera_1_3.G (half)
AO:AO.camera_1_3.R (half)
B (float)
CAMZ:depth.camera_1_3.Z (float)
G (float)
NORMAL:normalCam.camera_1_3.NX (float)
NORMAL:normalCam.camera_1_3.NY (float)
NORMAL:normalCam.camera_1_3.NZ (float)
NORMAL:normalObj.camera_1_3.NX (float)
NORMAL:normalObj.camera_1_3.NY (float)
NORMAL:normalObj.camera_1_3.NZ (float)
NORMAL:normalWorld2924931945.NX (float)
NORMAL:normalWorld2924931945.NY (float)
NORMAL:normalWorld2924931945.NZ (float)
R (float)
Giraffslip
smalrullstallning1
Rullställning